Nieuws

Standpunt over Elan Primair en stichting Noor (De Robijn)

4 juli Elan.jpgdonderdag 04 juli 2024 14:00 Een mededeling van de wethouder over de tijdelijke plaatsing van de nieuwe basisschool van stichting Noor (bs De Robijn) in het gebouw van Elan Primair aan de Oud-Bussummerweg heeft veel onrust veroorzaakt onder ouders van leerlingen op de school Elan Primair. lees verder

ChristenUnie Huizen positief over woningbouw Wolfskamer, maar vindt besluitvorming er te snel doorheen gejaagd.

1 juni Wolfskamer.jpgzaterdag 01 juni 2024 12:00 In de raadsvergadering van 30 mei 2024 heeft de gemeenteraad van Huizen ingestemd met de voorgestelde woningbouwplannen op sportpark de Wolfskamer langs de Bestevaer. In drie gebouwen zullen 180 – 200 appartementen komen. Om genoeg ruimte te hebben voor de woningen en het parkeren moeten de voetbalverenigingen en met name SV Huizen inschikken, maar krijgen daar enkele extra kunstgrasvelden voor terug. lees verder

Penningmeester Gerard Barmentlo benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau

26 april penningmeester.jpgzaterdag 27 april 2024 12:00 Onze penningmeester Gerard Barmentlo werd vandaag benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau, onder andere vanwege zijn penningmeesterschap voor de ChristenUnie Gooi-Noord. Al meer dan dertig jaar zet hij zich in voor diverse organisaties in Huizen. En dat is waardevol. Namens ChristenUnie Huizen van harte gefeliciteerd en dank voor je inzet! lees verder

Onze kaders voor asielopvang Huizen

27 januari 2024.jpgvrijdag 05 april 2024 15:00 Afgelopen week werden we in de commissie Sociaal Domein in de gelegenheid gesteld om onze punten in te brengen voor de kaders voor asielopvang in Huizen. Dat gaat dus niet over een exacte locatie, maar wel waaraan een voorstel volgens ons moet voldoen. ChristenUnie Huizen bracht het volgende in: lees verder

Wat heeft uw voorkeur: PMD bronscheiding of nascheiding?

5 april PMD.jpgdonderdag 04 april 2024 20:00 We zijn benieuwd naar uw mening en daar om een mini-referendum over de afvalinzameling.
In de gemeenteraad van Huizen ligt een voorstel om de bronscheiding van PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) voort te zetten. Het gaat om een nieuw contract voor 4 jaar, dat in 2026 ingaat. Alle regiogemeenten zullen hier een voorkeur over uitspreken. lees verder

Column Marijke Terlouw: Toneelstukje

27 januari 2024.jpgvrijdag 22 maart 2024 16:00 Al weken geleden werden de eerste stappen gezet voor het toneelstukje waar we als raad van Huizen gisteren getuigen van waren. De VVD had eind januari vragen gesteld over de vermeende asieldeal: Amsterdam zou minder statushouders opvangen en wel de asielzoekers, en de omliggende gemeenten waaronder ook Huizen de statushouders. Met veel bombarie werd al een scenario geschetst over hoeveel minder woningen er in Huizen wel niet beschikbaar zouden zijn als we extra statushouders zouden opnemen. lees verder

Oproep aan Huizer college: benut de Spreidingswet!

27 januari 2024.jpgzaterdag 27 januari 2024 12:00 Afgelopen dinsdag 23 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Spreidingswet’. Omdat al eerder duidelijk was dat de wet er zou komen, heeft de ChristenUnie Huizen raadsvragen gesteld over wat dit voor Huizen kan betekenen en hoe het college er pro-actief mee om denkt te gaan. lees verder

ChristenUnie Huizen wil herindeling industrieterrein ’t Plaveen

BNI.jpgwoensdag 20 december 2023 12:00 De fractie van de ChristenUnie Huizen wil een deel van industrieterrein ’t Plaveen herindelen. Deze kans doet zich voor nu BN international failliet is verklaard en er mogelijk ruimte vrijkomt op het terrein dat wordt omzoomd door de Rokerijweg, Ambachtsweg, Bestevaer en Havenstraat. lees verder

Visie clustering scholen en aanvullende voorzieningen in nieuwe integraal huisvestigingsplan onderwijs

De parel.jpgvrijdag 15 december 2023 12:00 Afgelopen raadsvergadering van 14 december is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2050 vastgesteld. Daar is onder meer besloten over een visie van de clustering van de scholen: de Ark, de Parel en de Kamperfoelischool. lees verder

Onze visie op het 'ravijnjaar' 2026 - Financiële Raadsvergadering 2 november 2023

Raadsvergadering 1 novembervrijdag 03 november 2023 12:00 Donderdag 2 november is de begroting 2024 van de gemeente Huizen behandeld. Hier hebben we onder meer aandacht gevraagd voor antisemitisme, het 'ravijnjaar' 2026, vergrijzing en de zorg, het ouderenwoonakkoord en de Regioconservator lees verder

Noodopvang op het Ellertsveld: onze visie

30 september 2023.jpgzaterdag 30 september 2023 12:00 In de raadsvergadering van 27 september en twee weken eerder in onze commissievergadering spraken we over de opvang van een speciale groep Oekraïners op het Ellertsveld. We delen graag onze visie met u. lees verder

Financiële raadsvergadering 6 juli

6 juli fin raadsvergadering.jpgzaterdag 08 juli 2023 12:00 Tijdens de financiële raadsvergadering donderdag 6 juli vroegen wij aandacht voor de volgende punten. lees verder

Kamerlid Don Ceder op bezoek in Huizen

Don Ceder 1.jpgvrijdag 12 mei 2023 12:00 Afgelopen woensdag 10 mei hadden we als leden van de ChristenUnie Gooi Noord een ledenvergadering met tevens een mooie ontmoeting met Don Ceder. Don Ceder ging met ons in gesprek over zijn voorstel tot hervorming van de incasso-industrie, het belang van financiële educatie en de rol van de lokale overheid bij schulden. lees verder

Asielzoekersboot niet langer welkom in de haven door amendement SGP

13 maart asielboot .jpgmaandag 13 maart 2023 20:00 ChristenUnie Huizen is teleurgesteld. De noodopvang van asielzoekers in Huizen gaat echt goed en toch zijn volgens een kleine meerderheid van de gemeenteraad van Huizen de asielzoekers niet langer welkom. De SGP diende daarvoor een amendement in met VVD, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen. lees verder

Gemeentelijk monument voor IJsselmeerstraat 314 (Du Croq/Coronel)!

CU logo 2022 rondvrijdag 10 februari 2023 12:00 Onze motie die oproept tot het aanwijzen van het pand aan de IJsselmeerstraat 314 (Du Croq/Coronel) tot gemeentelijk monument is unaniem aangenomen! lees verder

Samenvatting raadsvergadering 15 december

16 december 2.jpgvrijdag 16 december 2022 12:00 Er komt extra geld voor het Huizer Museum, maar het is niet genoeg! Wel komt er een mooie subsidie voor Haven5 lees verder

Interview Wessel Doorn met NH Gooi

CU logo 2022 rondzaterdag 19 november 2022 20:00 Zaterdag 19/11 werd ons raadslid Wessel Doorn geïnterviewd door Radio NH Gooi. Aanleiding waren de vragen die we hebben gesteld over het bouwplan aan de Driftweg en de vragen die we samen met PvdA, GroenLinks en SGP hebben gesteld over de subsidie voor het Huizer Museum lees verder

Financiële Raadsvergadering 3 november 2022

3 november raadsvergadering.jpgvrijdag 04 november 2022 12:00 Lees hier onze bijdrage aan de financiële raadsvergadering van 3 november 2022 met #ikbenervoorje.
En wij deden een uiterste poging om behoud van het Huizer Museum te waarborgen: lees de motie die wij mede indienden met onze overwegingen. lees verder

Houd het Huizer Museum open!

2 november Huizer museum.jpgdonderdag 03 november 2022 22:00 Voor de ChristenUnie is het duidelijk: morgen, donderdag 3 november, willen wij ervoor zorgen dat het Huizer Museum de financiën krijgt om door te gaan. lees verder

Belangrijke punten uit de raadsvergadering 22 september

22 september.jpgvrijdag 23 september 2022 09:30 - Maak de mogelijkheden voor mensen in armoede beter vindbaar
- Motie verhoging energietoeslag haalde het niet
- Jongeren in de politiek lees verder

Verslag commissievergaderingen mei

CU logo 2022 rondvrijdag 20 mei 2022 12:00 Afgelopen week waren de eerste commissievergaderingen van de nieuwe raad. Wij stelden het volgende aan de orde. lees verder

ChristenUnie Huizen en PvdA stellen vragen over de Vituskerk

CU logo 2022 rondvrijdag 13 mei 2022 12:00 De ChristenUnie Huizen en PvdA hebben naar aanleiding van de berichtgeving over de sloop van de Vituskerk vragen aan het college gesteld over de gang van zaken. lees verder

Oppositie stuurt brief aan formateur

10 mei brief.jpgdinsdag 10 mei 2022 11:45 ChristenUnie Huizen heeft samen met de andere oppositiepartijen (Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks Huizen, PvdA Huizen, SGP Huizen en Transparant Huizen) een brief gestuurd aan de formateur met daarin drie aanbevelingen voor het nieuwe coalitieprogramma. Deze hebben de titels: 1. samenwerken aan wonen, 2. naar een nieuwe bestuurscultuur en 3. Huizen: voor elkaar. lees verder

Benoeming steunfractieleden: Mart Boonstra, Kees de Kok en Wilbert den Butter

CU logo 2022 rondvrijdag 22 april 2022 12:00 Afgelopen donderdagavond 21 april zijn in een speciale raadsvergadering Mart Boonstra, Kees de Kok en Wilbert den Butter benoemt als commissielid van de gemeenteraad in Huizen. We zijn blij met deze sterke ondersteuning! Van harte gefeliciteerd! lees verder

Gemeente Gooise Meren wil omgevingsvergunning in stand houden

10 januari Driftweg.jpgdinsdag 12 april 2022 23:00 De schriftelijke vragen die door de ChristenUnie Gooise Meren, GDP en HvBNM zijn gesteld over de te verlenen vergunning voor het appartementencomplex aan de Driftweg op de grens met Huizen zijn beantwoord. Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente geen aanleiding ziet de vergunning te weigeren of aan te passen en dat het bouwplan naar haar mening binnen het bestemmingsplan past. Wat ook blijkt is dat de gemeente denkt dat de Provincie Noord-Holland geen bezwaarschrift zal indienen, terwijl al door de Provincie is aangegeven dat ze dat wel gaan doen. lees verder

Gratis ijsje bij Chielato zaterdag 8 april tussen 14:00 - 16:00

CU logo 2022 rondwoensdag 06 april 2022 12:00 Heb je bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Huizen op de CU gestemd? Kom zaterdag 8 april heerlijk een gratis ijsje halen bij Chielato an14:00 - 16:00 op het Raadhuisplein. Meer info hieronder, tot dan! lees verder

Wessel Doorn en Marijke Terlouw beëdigd als raadslid voor de komende periode

30 maart 3.jpgwoensdag 30 maart 2022 22:00 Vanavond zijn Wessel Doorn en Marijke Terlouw beëdigd als raadslid voor de komende vier jaar in de gemeenteraad van Huizen: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig". lees verder

Verkiezingsuitslag GR2022 Huizen: ChristenUnie is dankbaar voor behoud van de twee raadszetels

17 maart.jpgzaterdag 19 maart 2022 12:00 Allereerst felicitaties aan de winnaars van de verkiezingen en dat zijn de drie lokale partijen. De zetels zijn afkomstig van VVD, GroenLinks en PvdA die er allen 1 verliezen. De ChristenUnie zelf: we hebben nog steeds twee zetels en daar zijn we dankbaar voor, al vinden we het natuurlijk jammer dat we 400 stemmen minder hebben gekregen dan vier jaar geleden. De SGP is in de raad gebleven, dat is mooi. Voor CDA en D66 veranderde er relatief weinig. lees verder

ChristenUnie plant boom bij Hospice Huizen in het kader van Boomfeestdag 2022

16 maart boom.jpgwoensdag 16 maart 2022 12:00 Vandaag 16 maart 2022 is het boomfeestdag! We planten bij het Hospice Huizen een prunus (die komt iets later) en hebben vandaag een klein boompje overhandigd. lees verder

ChristenUnie in actie bij Voor Anker voor NL Doet!

11 maart (3).jpgvrijdag 11 maart 2022 17:00 Vandaag en morgen (11 en 12 maart 2022) is NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Kandidaten van de ChristenUnie Huizen staken (met wat hulp) de handen uit de mouwen om bij Voor Anker de bloembakken te vullen en het terras zomerklaar te maken. Na afloop mochten we nog met enkele bewoners in het koor oud-Hollandse liedjes meezingen! lees verder

ChristenUnie bezorgd over oplopende kosten voor lagere inkomens

raadvergadering 10 maart.jpgvrijdag 11 maart 2022 09:00 In de laatste raadsvergadering van deze collegeperiode van 10 maart heeft de ChristenUnie Huizen het college gevraagd hoe er voor wordt gezorgd dat lagere (midden)inkomens de komende periode niet in de knel raken. lees verder

Gert-Jan Segers bezoekt Huizen om aandacht te vragen voor de woningnood

IMG-20220305-WA0016.jpgzaterdag 05 maart 2022 19:00 Zaterdagochtend 5 maart van 09:00 tot 10:00 was Gert-Jan Segers van de ChristenUnie op de markt in Huizen om aandacht te vragen voor de woningnood in Huizen en de rest van Nederland. lees verder

Segers in Huizen voor start landelijke actiedag woningnood

Segers 5 maart.jpgvrijdag 04 maart 2022 10:00 Waar start je als ChristenUnie een actiedag om aandacht te vragen voor woningnood? In Huizen natuurlijk! Speciaal daarvoor komt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op zaterdag 5 maart naar Huizen. Tussen 9 en 10 uur ben je van harte welkom bij de foodtruck van de ChristenUnie bij de Oude Kerk. lees verder

PERSBERICHT ChristenUnie Huizen stelt vragen over Gazprom

Gas Gazprom.jpgvrijdag 25 februari 2022 09:00 Uit berichten in De Volkskrant van 23 februari en de tekst van de petitie ‘Stop onnodig spekken van de Russische oorlogskas via Gazprom’ blijkt dat veel gemeenten een energiecontract met het ... lees verder

Hoe seniorvriendelijk is de gemeente Huizen?

15 februari (2).jpgdinsdag 15 februari 2022 09:00 De Samenwerkende Ouderenbonden Huizen organiseerden op maandag 14 februari 2022 een verkiezingsdebat met als thema: ‘Hoe Seniorvriendelijk is de gemeente Huizen?’ lees verder

ChristenUnie Huizen stelt vragen over bouw appartementen aan de Driftweg (De Kuil)

10 januari Driftweg.jpgmaandag 10 januari 2022 09:00 De gemeente Gooise Meren heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een appartementengebouw langs de Driftweg (De Kuil), zie bericht op NaarderNieuws. Het gebouw heeft een nokhoogte ... lees verder

Kandidatenlijst voor ChristenUnie Huizen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld!

CU logo 2022 rondvrijdag 26 november 2021 12:00 De leden van de ChristenUnie Gooi-Noord hebben 25 november 2021 de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van Huizen vastgesteld. lees verder

Commissievragen bijstand

21 september bijstand.jpgmaandag 27 september 2021 12:00 Wist u dat er mensen zijn die recht hebben op bijstand maar daar geen gebruik van maken? Als ChristenUnie Huizen stellen wij daarom commissievragen hierover, want de bijstand is bedoeld als bestaansminimum. lees verder

ChristenUnie Huizen stelt vragen over HOV Stroomzijde

16 juli HOV.jpgvrijdag 16 juli 2021 12:00 De ChristenUnie Huizen heeft raadsvragen gesteld over de aanpassingen die Blaricum wil aanbrengen in het tracé van de HOV over de Stroomzijde. Zijn de ingrepen in Huizen voor de HOV-lijn nog wel nodig? lees verder

Lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend!

CU logo 2022 rondzaterdag 10 juli 2021 19:44 De ChristenUnie heeft de intentie om ook in 2022 in zowel in Huizen als in Gooise Meren mee te doen aan de verkiezingen voor de Gemeenteraad. Op aanbeveling van de selectiecommissie dragen wij met dankbaarheid Wessel Doorn voor als lijsttrekker voor in de gemeente Huizen en Roel Kamphuis als lijsttrekker in de gemeente Gooise Meren. lees verder

Voorjaarsnota Huizen 2021

CU logo 2022 rondzaterdag 10 juli 2021 18:03 Donderdag 1 juli was in de gemeente Huizen de behandeling van de voorjaarsnota, de kaders voor de begroting van 2022. De ChristenUnie heeft onder ander aandacht gevraagd voor de volgende punten: meer vertrouwen in de samenleving, zorgen over Sociaal domein en groen. Onze motie over de uitvoering van de Cultuurnota is aangenomen. lees verder

Bijdrage ChristenUnie Huizen over uitgangspunten herziening welzijnslocaties

Buurthuiszaterdag 10 juli 2021 17:51 Begin juli stond er op de agenda van de raad een voorstel met uitgangspunten voor herziening van de welzijnslocaties. Als ChristenUnie Huizen was voor ons een belangrijke vraag: klopt de ... lees verder

ChristenUnie houdt webinar over behoud van cultureel erfgoed in Huizen

krachtcentrale Huizenvrijdag 14 mei 2021 13:27 In Huizen is de afgelopen decennia veel gebouwd cultureel erfgoed verloren gegaan. Ook nu nog staat de karakteristieke, historische bebouwing en het bijbehorend dorpsbeeld onder druk, zoals de ... lees verder