Nieuws

ChristenUnie stelt college schriftelijke vragen n.a.v. brand aan de Kerkstraat

De grote vraag die bij veel inwoners van Huizen leeft na de verwoestende brand van begin deze week in het kenmerkende pand aan de Kerkstraat is: wat gaat er nu gebeuren met het pand? Ook bij de ChristenUnie leeft die vraag.

Door de brand zijn drie ondernemers hun winkel kwijt: een bloemenzaak, een modezaak en een snackbar. Hopelijk vinden zij snel een tijdelijk onderkomen in bijvoorbeeld een van de leegstaande winkelpanden in het Oude Dorp. Maar kunnen deze ondernemers straks weer terugkeren naar hun vertrouwde stek of komt er iets anders voor in de plaats? Het pand aan de Kerkstraat was aantrekkelijk en kenmerkend in het dorp; het vormt een overgang tussen het typische kleinschalige oude Huizen en het moderne winkelcentrum. ‘Zo’n leuk straatje was het’, zei een van de mensen die stond te kijken naar wat er over is van het pand. Op sociale media duikt de vraag op of er dan nu een groot en hoog pand zoals de Hema voor in de plaats komt. Als ChristenUnie herkennen we dat bij nieuwbouw vaak de tendens is groter te bouwen in vergelijking met wat er stond. Dat lijkt de ChristenUnie niet wenselijk. We stelden daarom een aantal schriftelijke vragen aan het college, die u hieronder kunt lezen.

Geacht college,

Zoals u bekend zal zijn, heeft er maandag 6 augustus 2018 een felle brand gewoed in een winkelpand aan de Kerkstraat. In het pand zaten een snackbar, een modezaak en een bloemenzaak gevestigd. Het gehele pand heeft zware schade opgelopen. We hebben begrepe n dat inmiddels is vastgesteld dat het pand gestut moet worden of gesloopt. Het pand vormt de overgang van de traditionele, kleinschalige bouw van het Oude Dorp naar de nieuwbouw van het winkelcentrum. Aan de zuidzijde van het pand bevindt zich de kleinsc halige bouw van de Burgemeester Munnikhuizenstraat en de Elleboogstraat, waaronder ook beschermde gemeentelijke monumenten. Bij vervangende nieuwbouw zien we veelal de tendens tot grotere volumes ten opzichte van de voorafgaande situatie. Dit achten we in deze situatie vooralsnog onwenselijk.

Wij hebben daarom de volgende vragen: 1. Bent u bekend met voornemens van sloop/nieuwbouw van het pand aan de Kerkstraat c.q. voert u hierover overleg met de eigenaar? 2. Bent u bereidt, alvorens er onomkeerbare beslu iten zoals sloop worden genomen, met de eigenaar van het pand in overleg te treden over de mogelijkheden om het pand te herbouwen en over eventuele nieuwbouwplannen? 3. Welke ruimtelijke, esthetische en cultuurhistorische kaders worden bij eventuele nieuwb ouw toegepast? 4. Bent u het met ons eens dat het wenselijk is dat eventuele nieuwbouw zo dicht mogelijk bij de oude situatie blijft? Zo ja, hoe gaat u dit bereiken? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de schriftelijke beantwoording van onze vragen door het col lege graag tegemoet.

Nieuwe campagnespot ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen

De campagne van de Christenunie voor de gemeenteraadsverkiezingen is een hoopvolle. In deze mooie, nieuwe campagnespot staan mensen centraal die in hun lokale gemeenschap waardevol zijn en daarmee hun omgeving hoop geven. Want in deze campagne gaat het niet om onze partij of om onze kandidaten, maar om de mensen die ons gegeven zijn om lief te hebben. En Simone, Arie en Marcel maken dat in hun gemeente op een prachtige manier zichtbaar. 

Marianne Verhage opent sportieve activiteiten georganiseerd door buurtsportcoaches tijdens voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie heeft Marianne Verhage de sport activiteit geopend georganiseerd door de 9 buurtsport-coaches die Huizen rijk is. Marianne heeft zich namens de ChristenUnie hard gemaakt voor het behoud van deze coaches voor Huizen. Om een indruk te krijgen van de activiteiten klik hier voor een kort filmpje.

Flyer voor de gemeenteraadsverkiezingen

De nieuwe flyer van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen is af. Verbinden van mensen en verantwoordelijkheid nemen voor verduurzaming staan centraal. De flyer kun je hier downloaden.

Marianne Verhage gekozen bij 50 beste lokale bestuurders van Nederland

Maandagochtend 26 februari kreeg onze wethouder Marianne Verhage-Van Kooten een mooi certificaat uitgereikt. Daarop staat dat zij behoort tot de 50 beste lokale bestuurders van ons land. Met als kernwoorden: integer, betrokken en deskundig.

Dagmar Doorn bij Groot Nieuws Radio

  

Dagmar Doorn is 26 februari geinterviewd op Groot Nieuws Radio. Dagmar is de jongste kandidaat in Nederland waarop tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kan worden gestemd. Om het interview te beluisteren, klik hier.