Hoe seniorvriendelijk is de gemeente Huizen?

15 februari (2).jpgdinsdag 15 februari 2022 09:00

De Samenwerkende Ouderenbonden Huizen organiseerden op maandag 14 februari 2022 een verkiezingsdebat met als thema: ‘Hoe Seniorvriendelijk is de gemeente Huizen?’

Alle 10 verkiesbare partijen in Huizen deden mee, namens de ChristenUnie zat lijsttrekker Wessel Doorn aan tafel. Onder leiding van Janny Bakker werd gediscussieerd over onderwerpen als wonen, toegankelijkheid van informatie voor ouderen, digitalisering, veiligheid en mobiliteit en verkeer.
Uit de discussie bleek dat er in Huizen veel geregeld is maar dat bekendheid met regelingen en voorzieningen nog veel te wensen over laat. Het is belangrijk om vooral mét ouderen in plaats van over ouderen te spreken, en dat kan bijvoorbeeld via de ouderenboden.
Na afloop was er nog een Valentijnslekkernij voor de bezoekers.
Speerpunten van de ChristenUnie zijn:
  • Doorstromen naar een passende woning moet aantrekkelijker worden, met inzet van een huur-garantregeling en een wooncoach
  • Er komt een Ouderenwoonakkoord
  • Ouderen krijgen de mogelijkheid om via cursusaanbod digitaal vaardiger te worden
  • De website van de gemeente wordt ‘ouderenproof’
  • Boven de 70 jaar wordt een keukentafelgesprek vanuit de wijkteams aangeboden, bijvoorbeeld om eenzaamheidsproblematiek op te sporen of het gesprek over zingeving te voeren
  • Voorzieningen met een sociale functie moeten open blijven
  • Er komt een tweede geheugenhuis in Huizen
  • Om ouderen vitaal te houden worden er bij het inrichten van speelplekken ook toestellen voor ouderen geplaatst
  • In de openbare ruimte meer ruimte voor rollators, rolstoelen en scootmobielen

15 februari (1)

« Terug