ChristenUnie Huizen en PvdA stellen vragen over de Vituskerk

CU logo 2022 rondvrijdag 13 mei 2022 12:00

De ChristenUnie Huizen en PvdA hebben naar aanleiding van de berichtgeving over de sloop van de Vituskerk vragen aan het college gesteld over de gang van zaken.

Samen met de PvdA hebben wij de volgende vragen gesteld:

De partijen hebben de volgende vragen:

1. Waarom heeft de wethouder de raad niet ingelicht over deze plannen, die al vanaf mei 2020 in eerste vorm, bekend waren bij de gemeente. Is het niet beter als de raad eerder wordt betrokken, zodat zij de gewenste kaders kan meegeven, waardoor naar onze mening de processen sneller zullen verlopen. Nu komt de raad pas aan bod als de tekeningen klaar zijn. En waarom zijn deze plannen niet genoemd bij het vaststellen van de Kerkenvisie?

2. Is het college op de hoogte van het zeer matig verlopen participatie-traject met de omwonenden, die pas deze week voor het eerst serieus in de plannen zijn meegenomen? Waarom ziet de gemeente niet beter toe op de participatie vanaf het begin van een bouwtraject? Zeker gelet op eerdere ervaringen met niet soepel verlopen participatie processen.

3. Heeft het college aan de RK-parochie aangegeven dat in Huizen de 1/3 betaalbaar regel moet worden toegepast bij nieuwbouw? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft het college gekeken naar de erfgoed waarde zoals beschreven in de Kerkenvisie? Heeft het college bij het bestuur van de RK-parochie aangedrongen op behoud van het gebouw en een herbestemming met bijvoorbeeld “wonen” te overwegen? Zo nee, waarom niet? In de raadsbreed aangenomen Cultuurnota is specifiek aandacht gevraagd onder ambitie nummer 8 om meer aandacht te besteden aan ons cultuurhistorisch erfgoed, door in te zetten op het behoud daarvan. 

5. Is het college bereid om een voorbescherming op te leggen voor het karakteristieke en beeldbepalende Vitus-gebouw in afwachting van een onderzoek naar de monumentale waarde? Volgens erfgoed-vereniging Heemschut is het gebouw zodanig bijzonder dat het gerechtvaardigd is om er een gemeentelijk monument van te maken. Hoe zal de Kerkenvisie verder worden geïmplementeerd om herhaling te voorkomen?

« Terug