ChristenUnie Huizen stelt vragen over HOV Stroomzijde

16 juli HOV.jpgvrijdag 16 juli 2021 12:00

De ChristenUnie Huizen heeft raadsvragen gesteld over de aanpassingen die Blaricum wil aanbrengen in het tracé van de HOV over de Stroomzijde. Zijn de ingrepen in Huizen voor de HOV-lijn nog wel nodig?

De gemeente wil op aandringen van omwonenden de snelheid ter plekke verlagen naar 30 km/u, aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen en het autoverkeer en buslijn 200 van de Stroomzijde weren. De provincie lijkt hier niet op tegen te zijn. Het valt te verwachten dat de rijtijd van de HOV daardoor zal worden verlengd.
Die maatregelen staan in schril contrast met de afspraken waar de Provincie Noord-Holland de gemeente Huizen aan houdt. Op de Oost-West as over de Huizermaatweg, Bovenmaatweg en Aristoteleslaan moet de HOV-bus zo onbelemmerd mogelijk door kunnen rijden. Daarvoor wordt de openbare ruimte flink op de schop genomen ten koste van veel bomen. Bovendien kost het de gemeente Huizen en de Provincie nog flink wat geld om een enigszins acceptabele groene leefomgeving terug te krijgen. Die inspanningen lijken tevergeefs als vervolgens in Blaricum de snelheid er uit wordt gehaald.
Tenslotte wordt door het weren van het autoverkeer de Aristoteleslaan in Huizen extra belast.
De ChristenUnie in Huizen heeft het Huizer college daarom gevraagd inzicht te verschaffen in de consequenties van deze aanpassingen voor de HOV-lijn, het autoverkeer en buslijn 200. Bovendien wil de ChristenUnie weten of er tussen de colleges van Huizen en Blaricum overleg is geweest, maar ook of met de Provincie kan worden overlegd over de voorgenomen ingrepen in Huizen.
De antwoorden op de vragen worden voor de raadsvergadering van 23 september verwacht.

« Terug