Noodopvang op het Ellertsveld: onze visie

30 september 2023.jpgzaterdag 30 september 2023 12:00

In de raadsvergadering van 27 september en twee weken eerder in onze commissievergadering spraken we over de opvang van een speciale groep Oekraïners op het Ellertsveld. We delen graag onze visie met u.

De situatie kort uitgelegd

Voor wie niet precies weet wat de situatie is: het gaat om een groep mensen - vluchtelingen uit Oekraïne -  die (meervoudig) gehandicapt zijn, afhankelijk zijn van medische zorg, en door samen op te trekken als groep elkaar kunnen ondersteunen bij zaken die spelen voor mensen met een handicap. De huidige locatie tegenover de Meentkerk is niet meer beschikbaar eind dit jaar. Dus is er met spoed een andere locatie nodig waarbij we rekening houden met de bijzondere omstandigheden van deze Oekraïense vluchtelingen. De plek is gevonden op de het Ellertsveld naast de school. Over de plek valt voor nu niet meer te discussiëren, dat besluit is door de noodsituatie al genomen. Maar over hoe nu verder, daar kunnen we het wel over hebben. 

Wat de ChristenUnie vindt

ChristenUnie Huizen is voor de noodopvang op het Ellertsveld voor deze specifieke groep Oekraïense vluchtelingen, vanwege de specifieke omstandigheden. We zijn sowieso voor de opvang van mensen in nood. Wij zeggen: ik ben er voor je.

We zijn ook voor de tijdelijkheid van deze opvang. We zijn voor een luisterend oor voor de zorgen die er leven in de buurt, en voor korte lijnen en goede communicatie, en voor het samen zoeken naar oplossingen, zoals een plek voor de jeugd om te voetballen, en een goede inpassing van de woonunits in de omgeving.

En we hebben bijzondere waardering voor de wijze waarop de leden van de Meentkerk deze groep opneemt in hun midden en dat met ons deelde in de commissie. Waarbij de woorden waarmee de heer Wiesenekker afsloot zeer toepasselijk waren: uitzien naar een toekomst vol van hoop.

We vinden het belangrijk dat we duidelijkheid scheppen over hoe nu verder in de komende jaren. Want dat ontbreekt er wat ons betreft aan. Er komen gelukkig met regelmaat evaluaties, dat is toegezegd. We vinden ook, nu we weten dat het termijn voor deze noodsituatie over vijf jaar afloopt en verlengt kan worden, de raad in de besluitvorming betrokken moet worden. Wij vinden dat wanneer de Oekraïners naar Oekraïne kunnen terugkeren, het uitgangspunt is dat het Ellertsveld niet automatisch opvanglocatie blijft; de opvangplek is gekozen met het oog op deze specifieke groep en in zeer specifieke omstandigheden.

Wij vinden: er is visie op de opvang nodig 

Waar we als ChristenUnie al veel langer voor pleiten is een visie op de opvang van vluchtelingen in Huizen. Want doordat we geen visie hebben, geen locatie, moeten we in noodsituaties inwoners voor voldongen feiten stellen. Dat vinden wij niet juist. En ook de mensen die opvang nodig hebben moeten we menswaardig behandelen. We kunnen hen niet steeds weer dan hier een paar weken, dan weer daar voor een paar maanden onderbrengen. Mensen zijn geen meubelstukken die je verplaatst wanneer het je uitkomt. Oog houden voor de mensen, zowel onze inwoners als mensen die opvang nodig hebben, dat is wat de ChristenUnie wil.

We hebben het college al vaker gevraagd om werk te maken van permanente opvang in onze gemeente en met een plan te komen. We zullen dat blijven doen. Wij willen dat er een plan tot stand komt door het gesprek te voeren met de inwoners van Huizen, zodat we op basis daarvan kunnen komen tot een gedragen voorstel voor een permanente opvang in Huizen.

« Terug