ChristenUnie Huizen wil herindeling industrieterrein ’t Plaveen

BNI.jpgwoensdag 20 december 2023 12:00

De fractie van de ChristenUnie Huizen wil een deel van industrieterrein ’t Plaveen herindelen. Deze kans doet zich voor nu BN international failliet is verklaard en er mogelijk ruimte vrijkomt op het terrein dat wordt omzoomd door de Rokerijweg, Ambachtsweg, Bestevaer en Havenstraat.

Natuurlijk zou het beste zijn wanneer er een doorstart komt van BN international en de werkgelegenheid behouden blijft. Ruim 100 medewerkers raken hun baan kwijt en starten 2024 vol onzekerheid. Maar wanneer het bedrijf niet wordt voorgezet en er komt ruimte vrij dan biedt herindeling een goede kans om ontwikkelingen rondom de Oude Haven mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door Teeuwissen rioolreiniging een stuk op te laten schuiven, zodat de geurcirkel geen belemmering meer vormt voor al langer gewenste ontwikkeling  langs bijvoorbeeld de Energieweg aan de oostkant van de haven. Of toeristisch/recreatieve ontwikkeling langs de Bestevaer. Mogelijk kan ergens een combinatie met woningbouw worden gevonden.

Om dit mogelijk te maken heeft de ChristenUnie in de raadsvergadering van 14 december samen met PvdA, SGP en GroenLinks een motie ingediend. Deze motie geeft het college de ruimte om met betrokken partijen in de genoemde gebieden in gesprek te gaan over wensen en kansen. Daarbij is het belangrijk vooral in mogelijkheden te denken en niet in belemmeringen zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan meegeeft. 

De motie is met grote meerderheid aangenomen.

« Terug