Financiële raadsvergadering 6 juli

6 juli fin raadsvergadering.jpgzaterdag 08 juli 2023 12:00

Tijdens de financiële raadsvergadering donderdag 6 juli vroegen wij aandacht voor de volgende punten.

  1. De bestuurscultuur: de ChristenUnie wil dat raad en college beter samen optrekken. We hebben daarom het college gevraagd ons eerder bij processen te betrekken, zoals de ontwikkelingen aan de Oostzijde van de haven. Dat leidt volgens ons tot een beter resultaat. En we hebben gesuggereerd dat het college de fracties regelmatig bezoekt!
  2. Saneringskredieten schulden: als de gemeente via een revolverend fonds de schulden van inwoners kan overnemen, kan de inwoner eerder van zijn schulden af zijn doordat hij minder rente hoeft te betalen. Dat is winst voor de persoon en de samenleving. Onze motie om deze mogelijkheid te onderzoeken is unaniem aangenomen.
  3. Indexeren van subsidies: subsidies aan organisaties worden al jarenlang niet geïndexeerd en dat begint te knellen bij organisaties en sommigen organisaties hebben daarom inmiddels wel meer subsidie weten te krijgen. Wij vinden: behandel iedereen gelijk en onderzoek de financiële mogelijkheden van het indexeren van subsidies. Onze motie hiervoor is eveneens unaniem aangenomen.

    Tot slot, eerder deze week hebben wij opnieuw raadsvragen ingediend over de bouwplannen aan de Driftweg, de groene barbapapa waarvoor nu vergunning is verleend. Wij willen weten welke stappen het college wil ondernemen om de bouw te voorkomen. Volgende week donderdagavond in de raadsvergadering van 13 juli het antwoord van het college op onze vraag. 
Minder weergeven

« Terug