Samenvatting raadsvergadering 15 december

16 december 2.jpgvrijdag 16 december 2022 12:00

Er komt extra geld voor het Huizer Museum, maar het is niet genoeg! Wel komt er een mooie subsidie voor Haven5

Afgelopen raadsvergadering van 15 december '22 is het aangepaste voorstel wensen nieuw beleid behandeld. Tijdens de begrotingsbehandeling in november was daar nog €0 voor opgenomen, daar is wat meer ruimte in gekomen.
Hoofdmoot in de discussie was het Huizer Museum, dat €50.000 extra nodig heeft. Het college stelt voor 2023 ruim €16.000 beschikbaar, oplopend tot bijna €28.000 in 2026. Voor 2023 kan daar nog een incidentele bijdrage voor energiekosten en onderhoud lift bij komen. Maar omdat het Huizer Museum al een fonds heeft voor de lift blijft dat geld (€32.000) bij de gemeente liggen, het college wilde daar geen ruimere besteding op toelaten. Een behoorlijke domper omdat het Museum zich inspant om extra fondsen binnen te halen, zoals het college ook vraagt. En vervolgens er niets mee opschiet.
De ChristenUnie Huizen heeft uiteindelijk met het voorstel ingestemd, iets is beter dan niets. We houden ons vast aan de toezegging van het college om met het Museum aan een beter perspectief te werken. Tegelijk houden we ons hart vast, want dit is absoluut onvoldoende.
De ChristenUnie Huizen is wél blij met de subsidie die Haven5 heeft gekregen voor sociale activiteiten, €22.500 voor 2023 en mogelijk verlenging in 2024. Haven5 heeft zich ook ingespannen om uit andere bronnen eenzelfde bedrag te verkrijgen en dat is gelukt. Proficiat!
Voor de zeer gewaardeerde Theaterroute en de Kindertheaterroute is helaas geen subsidie gevonden. Met name de laatste was voor de ChristenUnie wel een wens maar daar heeft het college niets meer mee gedaan, met het argument dat er al indirecte subsidie wordt verleend door o.a. beschikbaar stellen van het oude Postkantoor.
Met het voorstel voor Participatiebeleid "Wij maken Huizen"konden we (als enige) niet instemmen. We vinden dat de inwoner nog onvoldoende centraal staat.
Tot slot: het voorstel om de verruiming vermogensnorm bij kwijtschelding lokale belastingen met terugwerkende kracht per 1/1/2022 in te laten gaan heeft het niet gehaald. Dit voorstel was samen met initiatiefnemer PvdAHuizen ingediend. We hadden mensen met een krappe beurs graag wat meer financiële ruimte gegund, maar kregen alleen steun van Transparant Huizen.
16 december 1
Haven5

« Terug