Visie clustering scholen en aanvullende voorzieningen in nieuwe integraal huisvestigingsplan onderwijs

De parel.jpgvrijdag 15 december 2023 12:00

Afgelopen raadsvergadering van 14 december is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2050 vastgesteld. Daar is onder meer besloten over een visie van de clustering van de scholen: de Ark, de Parel en de Kamperfoelischool.

Voor de ChristenUnie is goede huisvesting van scholen belangrijk, want onderwijs legt een belangrijke basis voor de toekomst van kinderen in Huizen en het schoolgebouw doet er dan toe. Wij vinden het daarom belangrijk dat er aandacht is voor duurzaamheid, het binnenklimaat, groen om de scholen en pleinen lekker op te spelen. Die basis kan verder versterkt worden door wat ons betreft ook te kijken naar voorschoolse en aanvullende voorzieningen waarmee wij als gemeente en de scholen samenwerken. Zo dragen we bij aan preventie, ontwikkeling van en zorg voor kinderen.

In het plan dat het college presenteerde ontbraken voor ons twee belangrijke elementen. Als eerste de financiering van de huisvesting na 2027. Het college gaf zelf duidelijk aan dat de plannen er zijn, maar de financiën niet. Wij vinden dat we als raad bij zulke grote plannen tijdig moeten weten waar de keuzemogelijkheden liggen om deze plannen te financiering. Met ons vond de VVD, PvdA en GroenLinks dat ook. Het college deed daarom de toezegging om dekkingsopties aan de raad voor te leggen.

Een tweede belangrijk punt waar we het college om vroegen was een visie op clustering van scholen en aanvullende voorzieningen. Het gaat dan om de basisscholen de Ark, de Parel en de Kamperfoelieschool. In een brief aan de raad en ook met inspraak hadden de scholen ons expliciet gevraagd om te komen tot een visie op clustering van scholen en kinderopvang. Die visie is belangrijk omdat je dan bij de bouw van scholen of de aanpassing ervan extra vierkante meters realiseert, maar ook een plan hebt hoe je dat gaat bekostigen. Door clustering van scholen en aanvullende voorzieningen - denk aan o.a. voorschoolse educatie, kinderopvang, zorg - kunnen we kinderen nog beter ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ook op dit punt deed de wethouder de toezegging dat hij met een brede visie op dit punt zal komen.

Met beide toezeggingen komt er het plan voor de huisvesting van onderwijs op belangrijke punten een verbetering. Daarom stemden we in met het voorstel.

scholen

« Terug