Standpunt over Elan Primair en stichting Noor (De Robijn)

4 juli Elan.jpgdonderdag 04 juli 2024 14:00

Een mededeling van de wethouder over de tijdelijke plaatsing van de nieuwe basisschool van stichting Noor (bs De Robijn) in het gebouw van Elan Primair aan de Oud-Bussummerweg heeft veel onrust veroorzaakt onder ouders van leerlingen op de school Elan Primair.

Kort samengevat gaat het om de volgende punten:
* speciaal onderwijs aan kinderen met autisme is gebaat bij rust en structuur en gaat niet samen met een reguliere basisschool in hetzelfde gebouw.
* Er is geen ruimte beschikbaar in het gebouw. Op papier wel, maar in werkelijkheid niet omdat ook de kinderen die anders thuis zouden zitten hier begeleiding krijgen.
Als ChristenUnie Huizen snappen we heel goed de onrust en zorgen van de ouders van Elan Primair, vooral omdat hun kind hier vaak na lange tijd een plek heeft gevonden waar het met plezier naar school gaat, en dat lijkt nu op de tocht te staan.
De stelligheid van de mededeling van de wethouder doet voorkomen dát de school van stichting Noor in het pand komt en dat er alleen nog gesproken gaat worden over hóe dat wordt gedaan. We hebben de wethouder aangesproken op deze stelligheid. Hierdoor is er enorme onrust ontstaan. Wij vinden dat het onderwijs dat Elan Primair geeft en de voorzieningen voor kinderen die anders thuiszitten niet in het gedrang mogen komen, en zien daarom ook niet hoe het mogelijk zou zijn dat een reguliere basisschool hier tijdelijk bij ingeschoven kan worden.
We hebben de wethouder ook gevraagd hoe het nu kan dat hij voorstelt dat hier de nieuwe basisschool tijdelijk moet komen als er geen ruimte is. De wethouder gaf aan dat hij niet wist dat de ruimte gebruikt werd. Daarop hebben wij wel ingebracht dat de wethouder dat zou moeten weten omdat het college zélf bij aanvang van gebruik van het gebouw door Elan Primair enkele jaren geleden heeft gemeld in een voorstel aan de raad dat er ook voorzieningen zouden zijn voor voortijdse schoolverlaters. We zijn ook verbaasd dat het voorstel om tijdelijk een basisschool in het pand onder te brengen niet met Elan is besproken voordat er een mededeling naar buiten wordt gebracht.
Hoe nu verder?
De wethouder heeft aangegeven dat er gesprek wordt gevoerd met beide scholen, en dat dat niet op voorhand betekent dat de nieuwe basisschool hier komt. De wethouder zei eveneens dat wat er ook uit de gesprekken komt er geen schade mag worden toegebracht aan het onderwijs aan de kinderen van Elan Primair en de begeleiding die er wordt gegeven. En tot slot gaat er gekeken worden naar oplossingen en informeert de wethouder de raad actief over het vervolg van de gesprekken en de oplossing(en). Dat laatste hebben wij als ChristenUnie Huizen expliciet ook gevraagd aan de wethouder.

« Terug