Welkom op de website van de ChristenUnie Huizen!

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn er 1778 stemmen op de ChristenUnie Huizen uitgebracht. Dat zijn er 285 meer dan in 2014, toen brachten de kiezers 1493 stemmen op de ChristenUnie uit. Dat is bijna 20% meer, een resultaat waar we als ChristenUnie dankbaar voor mogen zijn! Er zijn in 2018 in totaal ook meer stemmen uitgebracht dan in 2014, dit zorgde er helaas ook voor dat er geen 3e zetel werd behaald. Bij eenzelfde opkomstpercentage als in 2014, was er waarschijnlijk wel een 3e zetel behaald. Uiteindelijk kwamen we slechts circa 80 stemmen tekort.  Dit geeft ons goede moed om verder te gaan met wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, volgende keer komt die 3e zetel er wel!

Samenvatting raadsvergadering 25 juni 2020

Foto raadszaal.jpg

In onze bijdrage aan de algemene beschouwingen stonden we als eerste stil bij 75 bevrijding. De herdenking hiervan werd door de coronacrisis heel anders, zonder activiteiten. Diegenen die de oorlog meemaakten vragen zich af wat nu eigenlijk erger was geweest: de oorlog met wat beperkingen en een zichtbare vijand en honger natuurlijk, of deze periode met veel isolement en niet weten wat je te wachten staat.

Natuurlijk gaan we het nog hebben over de effecten van corona op onze situatie in Huizen, zowel financieel als sociaal. Maar we zien ook iets heel anders. We werden door de crisis in één keer stilgezet en begonnen ons af te vragen wat nu werkelijk van waarde was. Die knalblauwe lucht, vogels die je weer hoort zingen. Omzien naar elkaar, dat er zorg is, hulp voor wie een beperking heeft, aandacht voor wie eenzaam is. En dat je daarvoor echt niet altijd direct bij de gemeente hoeft aan te kloppen bleek eveneens. Een kaartje sturen, een belletje plegen, of de boodschappen doen voor de oudere buurman. Het kan. Waardevolle dingen groot maken. Laten we dat vasthouden en onze keuzes spelen daar een rol in.

De punten die we het college concreet aanreikten:

  • Houd oog voor de kwetsbaren, juist nu de kosten in het sociaal domein enorm oplopen en er keuzes gemaakt moeten worden om de kosten in de hand te houden. 
  • De mantelzorger in beeld: de mantelzorger is vaak afgeleide van degene die zorg nodig heeft, en staat dan op de tweede of derde plaats. Geef de mantelzorger een eigen positie, ook in hoe we registreren.
  • Initieer een week van het groen: Meer aandacht voor groen, inwoners inspireren en ondersteunen bij het ontstenen, betrek tuincentra en bouwmarkten er bij. Het college vond dit een mooi idee.
  • Financiën: om de begroting op de orde te krijgen wil het college maatregelen nemen. Daarbij wordt eerst gekeken naar inzet van reserves, verschuiving van beleid (oud voor nieuw), prioritering van projecten en bezuinigingen en pas als laatste verhogen van inkomsten. Wij vinden dat er voorstellen moeten komen waarin die maatregelen naast elkaar worden gezet zodat we een goede, brede afweging kunnen maken. Dan kunnen we er voor zorgen dat de nadelige effecten door de breedte van de Huizer bevolking worden gedragen en voorkomen we dat alleen bepaalde groepen worden geraakt.
  • Onderhoud wegbeheer: wat is eigenlijk op dit moment de stand van zaken wat betreft het onderhoud van onze wegen en paden, hoe bepalen we wat onderhoud nodig heeft en wanneer, en worden projecten niet te veel uitgesteld? Deze vragen hadden we in aanloop naar de vergadering en daarom dienden we samen met VVD, PvdA, Leefbaar Huizen en CDA een motie in om ons als raad in het eerste kwartaal van 2021 te rapporteren over de actuele stand van zaken. De motie is aangenomen.
  • Grote projecten: we stelden een amendement op om de projecten Kustvisie, Keucheniusstraat 2e fase, Blokkerpanden en Trappenberg aan te wijzen als grote projecten en daar jaarlijks over te rapporteren. Alle partijen dienden met ons dit amendement in en daarmee werd het unaniem aangenomen.