Verslag commissievergaderingen mei

CU logo 2022 rondvrijdag 20 mei 2022 12:00

Afgelopen week waren de eerste commissievergaderingen van de nieuwe raad. Wij stelden het volgende aan de orde.


1. In de commissie Fysiek Domein wees architect Peter Baas als inspreker op de weifelachtige handelwijze van de gemeente Huizen ten aanzien van cultureel erfgoed zoals de Vituskerk en het pand Coronel/DuCrocq. We zijn blij met zijn inbreng en blijven ons inzetten voor het Huizer erfgoed, zie ook de vragen over de bouwplannen op het terrein van de Vituskerk.

2. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan de rapportage over het fietsnetwerk in het Gooi en we hebben gevraagd naar het grootschalig bouwplan voor zorgwoningen op het terrein van de Trappenberg, die grote invloed zal hebben op de omgeving en de verkeerssituatie van de Crailoseweg.

3. Wij vroegen of er in Huizen ook sprake is van uithuisgeplaatste kinderen door de toeslagenaffaire. En zo ja, of we in beeld hebben wat de gemeente kan doen nu de rijksoverheid tekort schiet? Het antwoord was dat er in Huizen 33 gezinnen zich gemeld hadden in de toeslagenaffaire waarvan de gemeente met 31 gezinnen heeft gesproken. Bij de 31 gezinnen is geen sprake van uithuisplaatsing en de 2 gezinnen waarmee geen contact is, zijn er bij de gemeente geen signalen bekend dat daar sprake zou zijn van uithuisgeplaatste kinderen.

4. De Kamperfoelieschool stuurde de gemeenteraad een brief waarin ze aangeven dat onderhoud van het veertig jaar oude schoolgebouw nodig is. Wij wilden weten wat het college gaat doen met deze vraag om onderhoud. De Rehobothschool is nog aanzienlijk ouder dan de Kamperfoelieschool en is wat de ChristenUnie betreft echt aan vervanging toe en mag niet achter in de wachtrij belanden doordat de focus naar andere scholen verschuift - ook al begrijpen we zeker het verzoek. De wethouder antwoordde ons dat er gewerkt wordt aan een nieuw huisvestingsplan voor onze scholen en waarin al deze punten worden meegenomen.

« Terug