Asielzoekersboot niet langer welkom in de haven door amendement SGP

13 maart asielboot .jpgmaandag 13 maart 2023 20:00

ChristenUnie Huizen is teleurgesteld. De noodopvang van asielzoekers in Huizen gaat echt goed en toch zijn volgens een kleine meerderheid van de gemeenteraad van Huizen de asielzoekers niet langer welkom. De SGP diende daarvoor een amendement in met VVD, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen.

Wij als ChristenUnie Huizen zijn teleurgesteld en verbijsterd.
🔹Wij zeggen: er is nood, als Den Haag nog geen oplossing heeft, dan ben je tot die tijd welkom in Huizen. En aan Den Haag zeggen we nadrukkelijk: er moet met veel meer urgentie en tempo aan de oplossing gewerkt worden.
🔹Wij zeggen: de opvang goed gaat, laat dat dan iedereen - inwoners en buurgemeenten - inspireren ons voorbeeld te volgen.
De asielzoekers mogen nog iets langer blijven dan de afgesproken datum, maar dat is niet omdat de indieners van het amendement betrokken zijn bij de asielzoekers - dat punt hebben we echt gemist -, maar er is wel begrip voor de drukke agenda van het COA: het COA krijgt iets langer de tijd een andere plek te zoeken. De indieners van het amendement vrezen de gevolgen voor toeristen en horeca; het eigen belang kort samengevat. En dat in tegenstelling tot de cruiseschepen zelf, bij uitstek deel uitmakend van die toeristische sector: zij hebben er geen problemen mee in onze haven aan te meren naast de asielboot.
Als ChristenUnie hebben we in de vergadering helder gesteld: we vangen deze mensen op omdat er nood is: ze hadden geen bed en geen dak boven hun hoofd. De opvang op het schip in de haven is niet de oplossing, het is een noodgreep; we zullen daarom sterk moeten aandringen in de Den Haag veel meer tempo te maken om met een oplossing te komen. Daar hebben we als ChristenUnie nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Maar we kunnen en mogen niet wegkijken; we kunnen niet steeds met mensen sjouwen - hier een paar weken, daar een paar maanden. Daarbij houden we ook in gedachten dat we zo niet bijdragen aan de oplossing van het asielopvangprobleem. Want het COA zal hierdoor op zoek moeten naar andere noodopvang, tijd die niet besteed kan worden aan het realiseren van een echte oplossing. Daarnaast moeten we maar afwachten wat het vervolg is: mogelijk krijgen we straks een aanwijzing van het Rijk onder minder gunstige voorwaarden dan nu we asielzoekers vrijwillig opvangen.
🔹Lees hieronder onze bijdrage in de raadsvergadering bij dit agendapunt:
Voorzitter, bij de bespreking van de begroting voor 2023 dit najaar was onze insteek: ik ben er voor je. Juist wanneer mensen het moeilijk hebben, wanneer we horen of zien dat mensen het niet meer redden, dan reiken wij mensen de hand, vanuit de woorden die we lezen in de Bijbel: ik was naakt en u kleedde me, ik had honger en u gaf mij te eten, ik was een vreemdeling en u ontving mij.
Dat is hoe wij als ChristenUnie vooral kijken naar de noodopvang van vluchtelingen op het schip in de haven. Deze mensen hadden geen bed; ze hadden soms niet nauwelijks te eten, geen dak boven hun hoofd - hier in Nederland. En wij in Huizen bieden het: wij zeggen, in de nood: ik ben er voor je.
En inmiddels ligt het schip er geruime tijd. En de opvang gaat goed. We geven het college de volgende aandachtspunten mee:
- En die evaluaties worden nog steeds gehouden. Houd dat, college, wat de ChristenUnie betreft, vast. Ook als het goed lijkt te gaan, en er schijnbaar geen behoefte is contact. -
- We zeggen ook: kijk nog eens opnieuw of de klankbordgroep nog steeds een goede afspiegeling is van de betrokken partijen - inwoners en ondernemers, juist ook in het licht van reactie die de afgelopen dagen binnenkwamen bij ons
- We geven het college ook mee nog eens goed onder de aandacht te brengen hoe de bewoners van Huizen en van de wijk makkelijk de gemeente kunnen bereiken met vragen of opmerkingen: niet alleen met e-mail zoals er nu in de brief staat, zorg ook voor een telefoonnummer, zorg voor een minimum aan drempels. Ooit hebben ze die informatie gehad, maar zo gaat dat, dat raakt zoek, vergeet je. Wat de ChristenUnie betreft belangrijk om te zorgen dat de mensen weten hoe en waar ze u kunnen bereiken. Dus goed om met enige regelmaat de mogelijkheden onder de aandacht te brengen.
De duur van de opvang: is die tijdelijk of lijkt dat op permanent. Daarover moeten we eerlijk zijn, vinden wij als ChristenUnie. Uiteraard hopen we dat er spoedig een oplossing is. Eerst zou de minister in oktober komen met een voorstel, toen eind vorig jaar en nu is eigenlijk een concrete datum uit zicht. Er zijn haken en ogen, mitsen en maren. Dus de kans dat er voor de zomer een oplossing is, die is wat ons betreft nihil. En of die oplossing er voor eind dit jaar is, ook dat durven we niet hard te stellen - net zoals u dat in het raadsvoorstel schrijft. Maar als we dat dan weten, laten we dat dan ook eerlijk zeggen richting de inwoners van Huizen, en niet beloven wat we niet kunnen waarmaken.
Daaruit volgt wel een vraag aan het college: welke mogelijkheden heeft u, of welke kansen ziet u om via bijvoorbeeld een kanaal als de VNG, maar er zijn er vast meer, aan te dringen in Den Haag op het versnellen van het toewerken naar een oplossing? Want het tempo en het gevoel van urgentie lijken toch langzaam naar de achtergrond te verdwijnen. En wat de oplossing ook wordt, er moet wel een keer duidelijkheid komen.
En daarom dienen we mede het CDA-amendement in: het lijkt ons goed om een datum toe te voegen waarop we als raad opnieuw kijken of de opvang gecontinueerd kan en moet worden, maar vooral ook als signaal naar Den Haag, dat deze opvang niet vanzelfsprekend is, en dat er echt met meer spoed dan nu het geval is duidelijkheid moet komen
Concluderend: de noodopvang gaat goed. Er zijn vrijwilligers die hun schouders er onder zetten - vanaf hier spreken we onze waardering uit aan al die vrijwilligers - , de evaluatie loopt, en er zijn open communicatielijnen. Dat tekent Huizen. Huizen geeft daarmee wat de ChristenUnie betreft een visitekaartje af - een voorbeeld aan onze buurgemeenten. Zo zijn we niet alleen Haven van het Gooi maar tonen we ook het hart van Huizen.

Foto: Het schip in de haven van Huizen tijdens de eerste periode van opvang van asielzoekers.

« Terug