Commissievragen bijstand

21 september bijstand.jpgmaandag 27 september 2021 12:00

Wist u dat er mensen zijn die recht hebben op bijstand maar daar geen gebruik van maken? Als ChristenUnie Huizen stellen wij daarom commissievragen hierover, want de bijstand is bedoeld als bestaansminimum.

Wij willen weten hoe de gemeente Huizen omgaat met niet-gebruik van de bijstand. Wat is het beleid, wat doen we om de mensen te bereiken die recht hebben op bijstand, waarom vragen de mensen geen bijstand aan en weten we wie die mensen zijn die geen bijstand aanvragen? En hoe is het beleid als we het hebben over de kosten: meer mensen in de bijstand betekent hogere kosten, terwijl de financieringssystematiek juist gericht is op het terugdringen van de kosten.
We hebben om schriftelijk antwoord op onze vragen gevraagd voor de commissievergadering Sociaal Domein van 12 oktober a.s

« Terug