Oproep aan Huizer college: benut de Spreidingswet!

27 januari 2024.jpgzaterdag 27 januari 2024 12:00

Afgelopen dinsdag 23 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Spreidingswet’. Omdat al eerder duidelijk was dat de wet er zou komen, heeft de ChristenUnie Huizen raadsvragen gesteld over wat dit voor Huizen kan betekenen en hoe het college er pro-actief mee om denkt te gaan.

De raadsvragen zijn in een artikel in de Gooi en Eemlander kort aan de orde geweest. https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20240125_25349711

Het belangrijkste wat we met de vragen willen bereiken is dat het college de mogelijkheden van de Spreidingswet voluit benut. Want naast een opgave voor de opvang van een aantal asielzoekers biedt de Spreidingswet ook financiële ondersteuning om die opvang mogelijk te maken. Daar kan Huizen dus baat bij hebben en zo snijdt het mes aan twee kanten: een goede opvang voor asielzoekers en een (financieel) goed kader voor de gemeente. Deze mensen zijn nu eenmaal in Nederland en laten we hen dan ook op medemenselijke wijze behandelen, zoals we allemaal zelf behandeld willen worden. Dat doet er niets aan af dat je voor de migratie zelf naar oplossingen moet kijken.

In 2023 heeft de raad twee maal eerder over het verblijf van asielzoekers op een boot in de haven gediscussieerd. Het voorstel in maart bevatte een mooi aanbod van het COA om Huizen in de opvang te ondersteunen met goede (haven)voorzieningen, maar werd door een meerderheid van de raad afgewezen. Ook toen hebben wij er al op gewezen dat we er niet aan ontkomen en voorgesteld de opvang voor een langere periode goed te regelen, iets wat het college in eerste instantie zelf ook voorstelde. Dat maakt het organisatorisch en voor de inzet van vrijwilligers een stuk eenvoudiger.

We hopen en verwachten dat het college met steun in de rug van de Spreidingswet nu een stap vooruit zal maken en samen met de raad voor een goede en vooral medemenselijke aanpak zal kiezen.

« Terug