ChristenUnie Huizen positief over woningbouw Wolfskamer, maar vindt besluitvorming er te snel doorheen gejaagd.

1 juni Wolfskamer.jpgzaterdag 01 juni 2024 12:00

In de raadsvergadering van 30 mei 2024 heeft de gemeenteraad van Huizen ingestemd met de voorgestelde woningbouwplannen op sportpark de Wolfskamer langs de Bestevaer. In drie gebouwen zullen 180 – 200 appartementen komen. Om genoeg ruimte te hebben voor de woningen en het parkeren moeten de voetbalverenigingen en met name SV Huizen inschikken, maar krijgen daar enkele extra kunstgrasvelden voor terug.

De discussie in de raad spitste zich grotendeels toe op het neveneffect van de woningbouw op de sportverenigingen. En dat is zeker een belangrijk punt. Maar omdat de aandacht daar vooral naar uit ging, is in de luttele vier weken dat de stukken beschikbaar waren nauwelijks gediscussieerd over de kaders voor de woningbouw en het verkeer. De ChristenUnie had graag een diepgaander discussie gevoerd over voor welke doelgroep er wordt gebouwd en wat voor type woningen er moeten komen. Moet alles (sociale) huur worden of ook een deel sociale koop, kunnen we misschien ook iets met sociale ruimtes. En past het allemaal wel wat betreft verkeer en parkeren, want het is met alle sportactiviteiten een druk gebied. Ook financieel zijn er nog vraagtekens, want hoewel budgetneutraal het uitgangspunt is, zijn er nog veel onzekerheden. We vinden het niet verantwoord een dergelijk groot project in zo korte tijd door de besluitvorming te jagen. Ons voorstel tot uitstel kreeg echter geen meerderheid.
De raad stemde uiteindelijk in met het aangepaste voorstel, waarin een zevende kunstgrasveld (een wens van de verenigingen) ook is opgenomen. De ChristenUnie heeft eveneens ingestemd maar op het punt van financiën een voorbehoud gemaakt.

« Terug