Onze kaders voor asielopvang Huizen

27 januari 2024.jpgvrijdag 05 april 2024 15:00

Afgelopen week werden we in de commissie Sociaal Domein in de gelegenheid gesteld om onze punten in te brengen voor de kaders voor asielopvang in Huizen. Dat gaat dus niet over een exacte locatie, maar wel waaraan een voorstel volgens ons moet voldoen. ChristenUnie Huizen bracht het volgende in:

Ons uitgangspunt: menswaardig
 
We hebben de volgende punten genoemd:
  1. Zorg voor vaste locatie, dat neemt onrust weg, dan weten inwoners wat hen te wachten staat (niet elk jaar maar weer afwachten waar de opvang komt), ook goed voor asielzoeker zelf (kans op integratie, bijdrage aan samenleving).
  2. Houd het kleinschalig bij voorkeur - dus wellicht dat dat betekent dat er meerdere locaties nodig zijn. 
  3. Niet alleen een vaste plek, maar ook een langdurig verblijf - geen komen en gaan van mensen.
  4. Zet in op menswaardig.
  5. We staan open voor samenwerking in de regio, maar dat mag niet ten koste gaan van onze taakstelling in Huizen.
  6. Voorkeur voor mensen die naar verwachting als statushouder in de regio blijven zodat ze direct kunnen integreren. 
  7. Borg de inzet van vrijwilligers. 
  8. Participatie !!! Regel de participatie vanaf het allereerste begin. Maak duidelijkheid dat we een taak en opgave hebben, maar laat onze inwoners vanaf het begin actief meedenken over waar opvang kan en in welke omvang. Zo zorgen we voor draagvlak. Zorg ook voor duidelijke communicatie over het participatieproces, over de resultaten van het proces en waar we zijn in het proces.
  9. En pak met tempo dit proces op: de opvang in Ter Apel schiet nog altijd ernstig tekort. We mogen niet vergeten: dit gaat over kwetsbare mensen.

« Terug