Column Marijke Terlouw: Toneelstukje

27 januari 2024.jpgvrijdag 22 maart 2024 16:00

Al weken geleden werden de eerste stappen gezet voor het toneelstukje waar we als raad van Huizen gisteren getuigen van waren. De VVD had eind januari vragen gesteld over de vermeende asieldeal: Amsterdam zou minder statushouders opvangen en wel de asielzoekers, en de omliggende gemeenten waaronder ook Huizen de statushouders. Met veel bombarie werd al een scenario geschetst over hoeveel minder woningen er in Huizen wel niet beschikbaar zouden zijn als we extra statushouders zouden opnemen.

Er bleek niks waar van de asieldeal, en dus geen directe mogelijkheid voor de VVD om het college stevig aan te spreken over deze kwestie. Dus op zoek naar een andere aanleiding om het onderwerp asiel te agenderen. En die werd gevonden, of beter, gecreëerd.
Vorige week diende de SGP vragen in die kortweg een evaluatie vragen van de huidige opvang van de asielzoekers op het hotelschip in onze haven. Het schip ligt er nog, de evaluatie is al voorzien door het college, maar toch moest de SGP vragen naar de bekende weg. En zoals te verwachten viel, zei het college dus ook dat de evaluatie nog volgt.
Tot plotseling de VVD van de SGP wilden weten wat er met de voorgevallen ‘incidenten’ bedoeld werd in die vragen. En ja hoor, college gaf nog netjes uitleg dat overal wel eens wat gebeurt, dat we het met getraumatiseerde mensen te maken hebben en dat er voorvallen zijn. Je denkt nog, de kous is daarmee af.
En toen kwam de aap uit de mouw. De VVD wilde na de beantwoording schorsen, en kwam vervolgens met een motie (voorstel) namens VVD, SGP, Dorpsbelangen Huizen, Transparant Huizen en Leefbaar Huizen. En waar begon de motie mee? Met de voorgevallen incidenten!
Werkelijk, wat een lelijke politiek is dit, over de rug van een kwetsbare groep! Eerst doen alsof je niet weet dat er incidenten zijn geweest, en vervolgens diezelfde incidenten gebruiken als een van de redenen voor je motie. Dat is dus geen ‘lieve’ motie zoals het werd genoemd, het is beschamend.
En wat willen de partijen? Nog even niet de Spreidingswet uitvoeren, daar komt het kortgezegd gewoon op neer. Geen uitbreiding van de asielopvang in Huizen. Want wie weet, ooit, is er straks een regering die wellicht toch anders aankijkt tegen de Spreidingswet. Maar tot die tijd is de wet gewoon wet, en daar heeft iedereen – ook Huizen – zich aan te houden. Ik breng graag nog even in herinnering waarom de Spreidingswet er is en waarom we er snel mee aan de slag moeten: Ter Apel was en is overvol, er staan te veel gemeenten aan de zijlijn toe te kijken hoe erg het is in Ter Apel die vervolgens niets of weinig doen om daadwerkelijk deze medemens in nood de hand te reiken. Ik ben er groot voorstander van dat we in Huizen het heft in handen houden en aan de slag gaan met de vraag hoe we asielzoekers menswaardig een vaste opvangplek in Huizen kunnen bieden.
En ondertussen ligt er een schip in de haven met asielzoekers. En opnieuw, net als de vorige keer dat er een schip lag, horen de asielzoekers – onder aanvoering van SGP en VVD – dat zij in Huizen eigenlijk niet welkom zijn.
Wat mij betreft is het tijd dat we in Huizen luid en duidelijk, op positieve wijze, laten horen dat wij willen bijdragen aan de oplossing en dat asielzoekers daarom welkom zijn. Ik ben benieuwd naar jouw idee hoe we dat kunnen doen. Mail me op mterlouw_christenunie@outlook.com.
Marijke Terlouw, raadslid ChristenUnie Huizen

« Terug