Voorjaarsnota Huizen 2021

CU logo 2022 rondzaterdag 10 juli 2021 18:03

Donderdag 1 juli was in de gemeente Huizen de behandeling van de voorjaarsnota, de kaders voor de begroting van 2022. De ChristenUnie heeft onder ander aandacht gevraagd voor de volgende punten: meer vertrouwen in de samenleving, zorgen over Sociaal domein en groen. Onze motie over de uitvoering van de Cultuurnota is aangenomen.

Om een samenleving te zijn hebben we vertrouwen nodig: in elkaar, in organisaties en instanties en in politiek en bestuur. Ook als dat vertrouwen wordt geschonden moeten we er gezamenlijk aan werken het vertrouwen te herstellen. Dat geldt voor ieder persoonlijk in de eigen omgeving en ook voor ons als politiek en bestuur. We willen daarom meer transparantie van wat we als politiek doen, meer contact met onze inwoners. Met het college gaan we daar aan werken.

We hebben aandacht gevraagd voor het groen in Huizen: er verdwijnen veel bomen (zowel gemeentelijk als particulier) maar er komt weinig voor terug. We vragen ons af de wijze van onderhoud ook het meeste oplevert voor insecten, dieren, planten en leefomgeving. En voor het onderhoud van openbaar groen lijkt te weinig geld te zijn. De motie van GroenLinks, ChristenUnie en VVD om een werkconferentie te houden is met een weekje uitgesteld tot de raadsvergadering van 8 juli.

Tenslotte hebben we onze zorgen geuit over de bezuinigingen op de mantelzorg en de noodzaak om binnen het Sociaal Domein meer te werken vanuit preventie: dat is beter voor de mensen en de gemeentelijke financiën. Die zorgen zijn na deze vergadering nog niet weggenomen.

De unaniem aangenomen motie Cultuurnota

3 juli motie

« Terug