Standpunten

Standpunten ChristenUnie Huizen

De ChristenUnie baseert haar handelen op de Bijbel. Daarin staat dat de mens aangesteld is als rentmeester over de wereld. Vanuit dat fundament staan wij in de samenleving: dienstbaar en duurzaam. De ChristenUnie wil daarom investeren in mens, milieu en economie.

 

Investeren in de mens

We hebben onze naaste lief. Daarom zetten wij ons in voor:

- het armoedebeleid; de voedselbank zou overbodig moeten zijn

- het tegengaan van (ouderen-)eenzaamheid

- integratie, door het creëren van ontmoeting

 

Investeren in het milieu

We zorgen voor natuur, milieu en landschap:

- de gemeente als voorbeeld in duurzaamheid

- klimaatmaatregelen en duurzaam bouwen stimuleren

- kwaliteit van de openbare ruimte verhogen

 

Investeren in de economie

We zetten ons in voor goed financieel beheer en verantwoorde besteding van de middelen:

- het aanwenden van de reserves voor Huizen

- het verbeteren van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven

- het vergroten van de werkgelegenheid en bereikbaarheid van Huizen

 

Wilt u meer informatie over de standpunten van de ChristenUnie Huizen? Klik dan hier om het verkiezingsprogramma te openen!