ChristenUnie Huizen vindt afwijzen Merkvariant voorbarig

HOV CUvrijdag 25 maart 2016 10:00

De stuurgroep HOV in het Gooi heeft de meerijdvariant over het Merk afgewezen, omdat deze niet HOV-waardig zou zijn. Een belangrijk argument daarbij is de vertraging die ontstaat op de kruising Stichtseweg/Randweg. De ChristenUnie vindt het afwijzen van de Merkvariant op grond van dit argument voorbarig.

Als de kruising inderdaad zo'n groot knelpunt is, dan geldt dat voor alle varianten, dus voor de meerijdvariant over de Meent en ook voor de vrije busbaan. Beter kan de stuurgroep kijken wat een optimalisatie van het kruispunt voor de diverse varianten oplevert om daarna de varianten opnieuw tegen het licht te houden. En nu dus niet bij voorbaat al een variant naar de prullenbak verwijzen.

Daarnaast is de ChristenUnie negatief verrast. De onderzoeken van Huizen en Blaricum hebben aangetoond dat meerijden over het Merk een goede variant kan zijn. Met enige aanpassingen was het tijdverlies ten opzichte van een vrijliggende busbaan tot enkele seconden terug te brengen. De kosten voor het realiseren van HOV in Huizen en Blaricum konden daarbij fors omlaag. Het is onbegrijpelijk dat de stuurgroep geen oog heeft voor deze kostenbesparing en bereid is om vele miljoenen in een heilloos project te steken.

Tenslotte is de uitspraak van de stuurgroep teleurstellend. Teleurstellend omdat niet naar argumenten wordt gekeken en er geen rekening wordt gehouden met draagvlak onder de bevolking. De woensdag overhandigde petitie was door ruim 3300 personen ondertekend, die willen geen aantasting van hun leefomgeving. En dan is het teleurstellend te moeten constateren dat blijkbaar de inhoud er niet toe doet, dat het geld er niet toe doet, dat het draagvlak onder de bevolking er niet toe doet, maar dat hier een puur politieke beslissing wordt genomen. Teleurstellend ook omdat de gedeputeerde in een eerdere fase nog heeft aangegeven er geen secondenspel van te willen maken, maar de seconden nu wel de doorslag laat geven.

« Terug