Vanuit mijn werk als wethouder

Wethouder Verhagewoensdag 21 december 2016 16:13

Wat is het mooi om wethouder Jeugd, Sport, Onderwijs, Volkshuisvesting in Huizen te zijn. Op elk van deze terreinen gaat het om het samen opgroeien, ontwikkelen en samen leven! Dat doen we ook echt samen! Het is van belang om te noemen dat je als wethouder zonder een college nergens bent. Alle voorstellen zijn uiteindelijk van het voltallige college.

Als ik terugblik naar 2016 is er zoveel te vertellen dat ik me beperk tot het laatste half jaar. Thema’s die naar bovendrijven zijn: De vluchtelingen; Wonen; Huiselijk Geweld & Kindermishandeling en Sport.

door Marianne Verhage, wethouder ChristenUnie & SGP

De vluchtelingen

Allereerst stonden voor mij kwa huisvesting de vluchtelingen centraal. De realisatie van woonstudio’s voor 30 statushouders en 15 jongeren op de Huizermaatweg 2 gebeurde  eind oktober. Mooi om te zien hoe graag de statushouders vooruit willen komen. Ze willen liever vandaag dan morgen aan de slag.

Negen jongeren in Huizen van het Erfgooierscollege en de Huizermaatschool volgden bij mij hun Maatschappelijke Stage juist over het thema vluchtelingen. Ambtenaar Madelon Kos had een prachtig programma voor hen gemaakt. Ze is met hen naar het asielzoekerscentrum in Almere geweest en bij de voogdijvereniging Nidos in Ytrecht. Verder hebben ze enkele workshops gevolgd die statushouders ook moeten volgen in het kader van de participatie. Vanmiddag (20 december) hielden ze in mijn aanwezigheid een slotpresentatie over dit project. Ze gaven allemaal aan door dit project erg veranderd te zijn. De meest gehoorde opmerking: “ze zijn mensen, net als wij”.  Ze vragen aan Huizers met name of ze open willen staan voor contact. Binnenkort komen er 24 minderjarige asielzoekers in Huizen wonen in zes woningen van de Alliantie verspreid over het hele dorp.

In de Holleblok is afgelopen oktober de Taalschool gestart. Kinderen uit Syrie, Rusland en Polen et cetera, hoeven nu niet meer naar Hilversum, maar kunnen in Huizen de Nederlandse taal leren om daarna zo snel als mogelijk naar hun eigen school in Huizen te gaan. Jongeren van 12 jaar en ouder gaan voor het leren van de Nederlandse taal naar de Internationale Schakelklas die te vinden is op de locatie van de Brink in Laren. We hebben het voor elkaar gekregen dat ook de kinderen van de Taalschool zwemles volgen.

De Woonvisie

Binnenkort staat de regionale woonvisie ter vaststelling op de gemeentelijke agenda. Ik mag voorzitter van de stuurgroep wonen in de regio zijn waar de wethouders wonen samenkomen. Op grond van deze regionale visie gaan we in 2017 een lokale woonvisie maken. We zeggen in deze visie onder andere dat we tot 2030 9200 woningen gaan bijbouwen in de regio en dat daarvan 1/3 in de sociale huursector komt. Ook voor Huizen vind ik het heel belangrijk dat het aantal sociale huurwoningen toeneemt.

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In de Nota Bescherming en Opvang is beleid voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgenomen. Niemand in de regio kijkt weg bij deze vormen van geweld. In de regio zijn 1500 kinderen die last hebben van kindermishandeling. Met alle professionals en vrijwilligers gaan we aan de slag met de monitoring om zo ook te kijken of datgene wat we aan maatregelen inzetten ook effect gaat sorteren. We zeggen ook samen nadrukkelijk dat vechtscheidingen voor de aanwezige kinderen in dat gezin een vorm van kindermishandeling is. Door inbreng van de CU in de raad is het thema Loverboys of beter gezegd Pooierboys ook opgenomen in de Nota. We willen in de regio jongeren weerbaar maken tegen deze vorm van seksueel misbruik die zo geniepig begint.

Als wethouder heb ik deelgenomen aan de Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Samen hebben we een handreiking geschreven voor gemeentebesturen omdat  vanaf 1 januari gemeenten een veel grotere rol spelen dan voorheen. Zelf gaan we vanuit de regio ook op grond van deze handreiking verder aan de slag.

Samen met anderen zet ik me in om het aantal vechtscheidingen terug te dringen. In Huizen is op heel veel scholen probleem nummer 1: de (v)echtscheidingen. Ik hoor van leerkrachten dat leerlingen er echt onder lijden. Daarom zit ik op het ministerie van Veiligheid en Justitie in een stuurgroep om allerlei voorstellen te bespreken die hier aan bij zouden kunnen dragen. Op het Congres van de ChristenUnie en de PvdA in de Tweede Kamer hebben we er voor gepleit om in te zetten op producten die jonge ouders ook leert partners te blijven. Je hebt als ouders elkaar hard nodig om de beste zorg voor het kind te geven. In Huizen is het mogelijk om voor de geboorte niet alleen aan zwangerschapsgym te doen, maar ook te werken aan de relatie. 80 procent van de ouders komen na de geboorte in de eerste vier levensjaren van het kind namelijk een crisis tegen.

Sporten

De buurtsportcoach is in Huizen in topvorm en het ontwikkelt zich nog steeds verder.

Regelmatig wordt er getwitterd over nieuwe activiteiten. Op woensdag en vrijdagmiddag wordt in de Oostermeent gesport met jongeren. Vanmiddag (20 december) was ik op het Erfgooierscollege waar veertig jongeren in hun vrije tijd met de buurtsportcoach aan het zaalvoetballen waren. Ook andere sporten worden beoefend. Het blijkt dat met name tieners vanaf 15 jaar zich terugtrekken van sportverenigingen en dat vinden we  jammer. Bewegen is zo belangrijk. Inmiddels zijn we ook JOGG gemeente geworden, hetgeen betekent dat we veel aandacht besteden aan Jongeren op Gezond Gewicht. Ook voor ouderen is bewegen van belang. Daarom waren we ook  te vinden op de seniorenmarkt waar senioren verleid werden om tot bewegen te komen. Heel vaak is dat ook een goede remedie tegen eenzaamheid.

Sportverenigingen doen het in Huizen heel goed. Ik was deze maand aanwezig bij 40 jaar Skiclub Wintersport in Huizen. Wat een pracht vereniging met meer dan 3000 leden waar breedtesport, gehandicaptensport en wedstrijdsport bedreven wordt! Besloten is dat HSV De Zuidvogels kan gaan beginnen met het plannen van de renovatie van haar clubgebouw. Ook wordt onderzocht of de biljartvereniging De Bun hierbij aan kan sluiten. Het zwembad de Sijsjesberg heeft bijna 100.000 bezoekers gehad.

Mooi om zo te midden van de Huizer samenleving te mogen staan!

« Terug