Terugblik op 2016 vanuit de fractie

Wessel Doorn (klein)dinsdag 20 december 2016 15:43

We mogen terugzien op een mooi politiek jaar, waarin we veel voor Huizen en haar inwoners mochten bereiken. Zowel voor nieuwe als voor huidige inwoners. Hieronder leest u een overzicht van de dingen die we hebben mogen doen.

door Wessel Doorn, fractievoorzitter

Keucheniusterrein

Samen met onze coalitiepartners hebben we grote stappen gezet om invulling te gaan geven aan het Keucheniusterrein. Daar komt nu een combinatie van wonen en bedrijvigheid.

We zijn positief over de Termijnagenda voor het verder ontwikkelen van het dorp en de directe omgeving, maar we doen dat graag in gesprek met alle belanghebbenden, waaronder direct omwonenden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid, een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma, krijgt volop de ruimte. Ook particulieren kunnen weer subsidie voor besparende maatregelen aanvragen. Natuurlijk zijn we met het college trots op 100% LED-straatverlichting in Huizen!

Schuldhulpverlening

Er is een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld, waarmee mensen in de schulden beter en sneller kunnen worden geholpen. Samen de schuldhulpmaatjes kijken we naar het goed functioneren van het plan, en waar nog verbeteringen nodig zijn.

Watertappunten

Voorstellen van de ChristenUnie voor watertappunten voor drinkwater in de winkelcentra en bij het Nautisch Kwartier, en het inzetten van de reserve Sociaal Domein voor onder anderen preventieve voorzieningen zijn aangenomen.

Hospice

We zijn erg blij dat het hospice nu een plek heeft. De gemeente heeft het voormalig pand van de Kasselemai aan het Gooierserf aan de stichting verkocht. Hierdoor is ook in Huizen voor mensen in hun laatste levensfase een plek gekomen. We hebben veel waardering voor de vrijwilligers van de stichting om dit tot stand te brengen.

Vluchtelingen

Er zijn woningen gerealiseerd voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Hiervoor zijn appartementen gerealiseerd in het kantoorgebouw aan de Huizermaatweg 2, in voormalig basisschool de Wijngaard worden ze in 2017 opgeleverd. In deze complexen vonden en vinden ook jongeren en andere woningzoekenden een nieuwe woonplek. Alles bij elkaar genomen is er meer woonruimte beschikbaar gekomen dan voor de huisvesting van statushouders nodig was.

Zelfstandig Huizen

Speciale aandacht blijft er voor de ontwikkelingen van herindeling en bestuurskracht. We zijn nog steeds voor een zelfstandig Huizen, omdat Huizen heeft laten zien prima op eigen benen te kunnen staan. We sluiten onze ogen niet voor de noodzaak om binnen de regio samenwerking te zoeken, zoals dat al gebeurd met Blaricum, Laren en Eemnes op sociaal gebied. Maar dat kan verder worden uitgebreid en versterkt met onderdelen van het Fysiek Domein, zoals afstemming in de Ruimtelijke ordening.

« Terug